Invitation til stævne

Frederikssund Skytteforening inviterer til åbent stævne i disciplinen

cal. 22 på 15 m.

Stævnet afholdes fra d. 3. - 8.november. Bemærk at der skal skydes på hjemmebane.

Yderligere detaljer kan ses i invitationen.

Aktuelt


Nye restriktioner fra 27. oktober

Grundet de seneste coronarestriktioner vil det ikke længere være muligt for forældre o.l. til børneskytterne at opholde sig i lokalerne, mens der er træning.

Forældre kan stadig komme og aflevere børnene, men skal derefter forlade området. Børnene kan afhentes igen ca. 1 time senere.


COVID-19

Indendørssæsonen er startet op.

Der er træning for BK og Junior hver tirsdag aften.

Vi har indført faste træningstider, kontakt derfor klubben hvis du er ny skytte, eller ønsker at starte op igen efter coronalukningen.

Voksne selvhjulpne skytter træner onsdag aften mellem 18:00-20:30.

Vi overholder naturligvis retningslinjerne fra Sundhedsmyndighederne.

Kontakt til klubben

Nelly Terp

nelly.terp@if1864.dk

Obs! Hjemmesiden er under opbygning

Foreningen er gået i gang med at opbygge en ny hjemmeside.

Der vil løbende blive tilføjet nye elementer og ændret i opsætningen.

Vi sørger stadig for at holde alt information på hjemmesiden opdateret. Der kan dog være informationer, som ikke vil være tilgængelige før senere i processen.

Pølseskydning er nu i fuld gang.

Vi skyder og spiser pølser hver onsdag i ulige uger fra kl. 12:00-13:30, og der er stadig plads til flere deltagere.

Pølser kan købes for en billig penge.

Obs! Pølseskydning er for voksne selvhjulpne skytter.

Ranglisteskydninger vintersæsonen 2020/2021

Grundet den stadig hærgende COVID-19 har skydeudvalget i Nordsjælland ændret alle ranglisteskydninger på både luft og cal. 22 til hjemmebaneskydninger.

Der sendes stadig indbydelser ud omkring den enkelte skydning fra den afholdende forening med hvilke dage samt tidspunkt der kan skydes.

Man tilmelder sig skydningen som beskrevet i indbydelsen og indbetaler indskud, helt som vi plejer.

Derefter skyder man sin hoved og mesterskabs skydning, men på egen hjemmebane og i det tidsrum hvor man har bestilt skydetid.

Resultaterne sendes til den afholdende forening umiddelbart efterskydningen så resultaterne kan lægges ud i stævneprogrammet.

I aktivitetskalenderen kan du se alle stævner som sæsonen byder på.

Hvis du ønsker at deltage i en skydning, men dagen ligger uden for vores almindelige træningsdage, så tag fat i en fra bestyrelsen så vi kan få arrangeret at der bliver åbnet for dig.

Husk at gemme skiverne hvis der skulle opstå tvivls spørgsmål.

Holdskydninger

Også omkring holdskydningerne er der lavet ændringer pga. COVID-19, både for luft og cal. 22

De 3 skydninger før jul er lige som sidste år på hjemmebane, men også de 3 skydninger efter jul vil blive afviklet på hjemmebane.

Resultaterne afleveres/sendes umiddelbart efter endt skydning til respektive modtager som anført i indbydelsen.

Alle holdskydningerne er lagt ind i aktivitetskalenderen.

Husk ligeledes her at gemme skiver.